کابل بدون هالوژن

کابل بدون هالوژن در وهله اول آمیزه پلیمری روکش کابل با در نظر گرفتن ویژگی های مکانیکی مناسب به شکلی طراحی می شود که خود خاموش شونده
یا ضد آتش باشد و در صورتی که ویژگی خود خاموش کنندگی آن برای مصرف مورد نظر کافی نباشد ، عایق نیز با همین خاصیت ساخته شده است .

امروزه برای حفظ سلامتی و افزایش ضریب امنیت جانی انسان ها در حوادث آتش سوزی از اهمیت بسیاری
برخوردار است که این امر باعث شده از کابل بدون هالوژن استفاده شود.

از این رو استفاده از کابل های با عایق و روکش PVC به دلیل تولید گازهای سمی به هنگام حریق در حال منسوخ شدن است.

کابل بدون هالوژن

هالوژن فری ها

این نوع کابل ها در برابر آتش مقاومت دارد و برای جلوگیری از خسارت زیاد در آتش سوزی ها به خاطر عدم دود هالوژن و دید بهتری داشتن در محیط آتش گرفته کاربرد دارد.
در تاسیسات صنعتی و عمومی-فروشگاه های بزرگ-هتل ها-مراکز کنترل-ایستگاه قطارها-مترو-فرودگاه ها جهت کار در معدن-ساختار سکوها-مراکز کنترل
و سیستم اعلام حریق قابل استفاده است.
از این نوع کابل مواد خورنده و گازهای سمی جدا نمی شود، انتشار آتش بسیار محدود می کند،دود بسیار کمی متصاعد می کند و بدون خود اشتعالی می باشد.

خاصیت کابل های بدون هالوژن

خاصیت بازدارندگی شعله در پلیمر های مهندسی بدون هالوژن ، چگالی ، سمیت و خورندگی محصولات
ناشی از آتش سوزی و سوختن مواد پلیمری را به حداقل می رساند .
این مساله اکنون به یکی از مباحث اصلی صنعت سیم و کابل تبدیل شده است .

روکش این کابل ها از مواد ترموپلاستیک پایه پلی اتیلن Hm4 مطابق استاندارد HD604S1 بدون هالوژن می باشد.

‫5/5 ‫(1 نظر)