کابل قدرت تک رشته مس

کابل قدرت تک رشته مس برای تامین برق جهت نصب ثابت در زیر زمین، داکت ها، تاسیسات داخل ساختمان، داخل آب و کانال های کابل کشی ،
نیروگاه ها ، مصارف صنعتی ، در مراکز توزیع و  نیز شبکه های مصرف در فضای باز که امکان صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد استفاده می شود.

در مکان هایی که احتمال آتش سوزی وجود دارد برای جلوگیری از آزاد شدن گازهای سمی و گازهای خورنده، از مواد HFFR استفاده می شود.

ساختار کابل قدرت تک رشته مس

 ساختار کابل قدرت تک رشته از مس آنیل شده گروه ۱ ( تک مفتولی ) ، گروه ۲ ( تابیده شده منظم ) یا گروه ۵ ( انعطاف پذیر – افشان ) مطابق استاندارد ISIRI 3084 یا IEC 60228 می باشد.

نوع عایق و روکش به کار رفته:

نوع عایق به کار رفته در کابل قدرت تک رشته آمیزه PVC از نوع PVC/A می باشد. و روکش این نوع کابل آمیزه PVC از نوع PVC/ST1 ، رنگ روکش به طور معمول مشکی است .

 

کابل قدرت تک رشته مس

 

انواع کابل قدرت :

کابل های قدرت تک رشته ای

کابل های قدرت دو رشته ای

کابل های قدرت سه رشته ای

کابل های قدرت چهار رشته ای

کابل های قدرت پنج رشته ای

 

‫5/5 ‫(1 نظر)