کابل های انعطاف پذیر سبک

کابل های انعطاف پذیر سبک برای کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است مورد استفاده قرار می گیرد.

ساختار هادی این کابلها از مس آنیل شده گروه 5 (انعطاف پذیر – افشان) مطابق استاندارد ISIRI 3084 یا IEC 60228 می باشد.

 

کابل های انعطاف پذیر سبک

کاربرد سیم و کابل

سیم و کابل و انتخاب درست آن، یکی از مهمترین و در بعضی موارد کاری تخصصی می باشد.
سطح مقطع سیم و کابل، با توجه به آمپر مصرفی، بیشینه و کمینه دمای محیط، محل نصب که ثابت باشد یا متحرک و طول مسیر تعیین کننده است.

از دیگر عوامل انتخاب سیم و کابل، کاربرد و شرایط محیطی می باشد.
شرایط محیطی مانند آب و رطوبت ، آتش ، دمای بالا، ضربات مکانیکی، هرکدام از موارد ذکر شده سیم و کابل مخصوص به خود را دارد.
انتقال برق، انتقال سیگنالهای دیتا، انتقال سیگنال تلفن، انتقال دیتای شبکه، انتقال فرمان برای ماشینهای الکتریکی و … از جمله کاراریی های سیم و کابل هستند.

عایق

عایق این نوع کابل از آمیزه PVC از نوع PVC/D است.

نحوه قرار گرفتن رشته ها در کابل های انعطاف پذیر سبک ، کابل گرد رشته ها به هم تابیده می شوند و در کابل تخت رشته ها به صورت موازی کنار هم قرار می گیرند.

ولتاژ تست کابل های نعطاف پذیر سبک آزمون ولتاژ در ۲۰۰۰ ولت می باشد.

روکش این کابل ها آمیزه PVC از نوع PVC/ST5 ، رنگ روکش به طور معمول مشکی یا سفید است .

 

‫5/5 ‫(1 نظر)