کابل های دارای هادی هم مرکز

کابل های دارای هادی هم مرکز ( کانسانتریک ) برای تابلوهای توزیع ، نیروگاه ها، کنتور برق منازل و روشنایی خیابان ها و
نیز به عنوان کابل های کنترل جهت انتقال پالسهای کنترلی و داده های آزمون ، و به طور کلی در جایی که
حفاظت الکتریکی و مکانیکی بیشتری نیاز باشد مورد استفاده قرار میگیرد.

این کابل ها را می توان در فضای باز، زیر خاک ، درون آب، داخل ساختمان ، کانال های کابل کشی استفاده کرد.
هادی هم مرکز را می توان همزمان بعنوان حفاظ خنثی ، سیم ارت یا حتی اسکرین به کار گرفت.

 

 

کابل های دارای هادی هم مرکز

هادی و عایق

هادی این کابل ها از مس آنیل شده گروه (تک مفتولی) ، گروه 2 (منظم تابیده) یا گروه 5 (انعطاف پذیر)
مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084 می باشد.

عایق آن از آمیزه PVC از نوع PVC/A است.

نحوه قرار گیری رشته ها

نحوه قرار گیری رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده می شوند و روکش میانی رشته های به هم تابیده
با آمیزه های از پی وی سی اکسترود شده یا نواری بصورت عرضی پوشیده می شوند.
روکش از آمیزه PVC از نوع PVC/ST1 رنگ روکش به طور معمول مشکی است.
استاندارد کابل های دارای هادی هم مرکز IEC 60502 یا ISIRI 3569 با ولتاژنامی 1000/600 ولت است .

‫5/5 ‫(1 نظر)