کابل های نصب ثابت سبک

کابل های نصب ثابت سبک برای مصارف صنعتی و کابل کشی داخل ساختمان مناسب می باشد و می توان
آن ها را در محیط های خشک ، آبدار و مرطوب و نیز مکان های بسته و باز و همچنین در آجرکاری و بتن استفاده کرد.
به کار بردن این کابل ها در بتن فشرده و یا به طور مستقیم در زیر زمین مجاز نمی باشد.

کابل های نصب ثابت سبک

 

ساختار کابل های نصب ثابت سبک

هادی: مس آنیل شده گروه ۱ ( تک مفتولی ) یا گروه ۲ ( تابیده شده منظم ) مطابق استاندارد ISIRI 3084 یا IEC 60228 .

عایق: آمیزه PVC از نوع PVC/C.

نحوه قرار گیری رشته ها در این نوع کابل رشته ها به هم تابیده می شوند .

روکش میانی : رشته های به هم تابیده با آمیزه هایی از پی وی سی اکسترود شده روکش می شوند .

روکش

آمیزه PVC از نوع PVC/ST4 ، رنگ روکش به طور معمول مشکی یا طوسی است .

ولتاژ تست این کابل ها آزمون ولتاژ در ۲۰۰۰ ولت می باشد.

استاندارد مرجع آن ۶۰۲۲۷ IEC 10 یا ISIRI(607)10 با ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰ است.

 

‫5/5 ‫(1 نظر)