کابل گرد با بالابرها و اتصالات متحرک

کابل گرد با بالابرها و اتصالات متحرک برای استفاده در بالابرها و نیز در اتصالات متحرک به کار می رود.

کابل گرد با بالابرها و اتصالات متحرک

 

ساختار کابل های گرد بالابر ها و اتصالات متحرک

هادی آن از مس آنیل شده گروه ۵  (انعطاف پذیر – افشان  ) مطابق استاندارد ISIRI 3084    یا IEC 60228 است .

عایق این کابل از آمیزه PVC ازنوع PVC/D می باشد .

روکش این کابل ها از آمیزه PVC ازنوع PVC/ST5 . رنگ روکش به طور معمول مشکی است .

استاندارد مرجع کابل های گرد بالابر ها و اتصالات متحرک ۶۰۲۲۷ IEC 71C یا ISIRI ( 607 ) 71C با ولتاژ نامی ۷۵۰/۴۵۰ ولت می باشد .

نحوه قرار گرفتن رشته ها

رشته ها با طول تاب مشخص شده در استاندارد به هم تابیده می شوند .

 

‫5/5 ‫(1 نظر)