خرید سیم مفتولی

کابل آلومینیومی

کابل آلومینیوم سیم و کابل آلومینیوم به عنوان یکی از بهترین و مناسب ترین جایگزین برای کابل های مسی در چند سال اخیر می باشد. که برای صنایع تولید و توزیع برق در چند سال اخیر رایج شده است. در بازار داخلی ، کابل آلومینومی به دو دسته کابل زمینی و کابل خودنگهدار تقسیم می

کابل آلومینیومی1402/8/3 12:58:15

کابل مفتولی

تمام آنچه که درباره کابل مفتول باید بدانید مشاوره تخصصی لیست قیت کابل مفتولی کابل مفتولیاولین کابل های تولید شده در بازار کابل مفتولی یا نیمه افشان NYY بوده است که از به هم تاباندن چند رشته سیم مفتولی تولید شدند. میزان انعطاف پذیری این کابل ها به نسبت کابل های افشان کمتر است اما

کابل مفتولی1402/8/3 12:55:05
بازگشت به بالا