سیم تخت

سیم

سیم سیم و تعریف آن عبارت است از : طول نازک ، انعطاف پذیر و پیوسته ای از فلز که به طور معمول مقطع آن گرد است و از طریق کشیدن از میان قالب ، نوردکاری یا آهنگری سرد ساخته می شود . سیم ها دو گروهند سیم ها را به دو گروه آهنی (

سیم1397/10/29 5:51:34

کابل تخت

کابل تختیکی از کابل های تقریبا جدید ، کابل تخت می باشد. طراحی این کابل به صورتی است که با طراحی فشرده انواع هادی سیم و کابل ها و لوله ها در یک پروفیل که به صورت تخت می باشد تولید می شوند. کابل تخت توانایی انتقال انواع سیگنال ، داده مانند فیلم و تصویر

کابل تخت1402/8/3 12:58:20
بازگشت به بالا