کابل کواکسیال

کابل کواکسیال کابل کواکسیال یا هم محور نوعی از کابل های انتقال داده محافظت شده است. این کابل از دو رسانا هم محور ساخته می شود که به وسیله یک لایه عایق که عموما از جنس پلیمر پلی اتیلن است پوشیده می شود. هسته کابل های کواکسیال یا هم محور سیمی فلزی است که دور آن