کابل های انعطاف پذیر سبک

کابل های انعطاف پذیر سبک کابل های انعطاف پذیر سبک برای کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار هادی این کابلها از مس آنیل شده گروه 5 (انعطاف پذیر - افشان)