قیمت کابل

سیم و کابل روکش شده با نایلون

سیم و کابل روکش شده با نایلون ، نایلون از الیاف مصنوعی ساخته شده از نفت خامو گاز طبیعی که اغلب در ماده روکش کاری بکار می رود.این پلاستیک چقرمگی ، استحکام و کشسانی زیادی دارد .نقطه ذوب آن بالاست و پایداری خوبی در برابر آب و بسیاری از مواد شیمیایی دارد .پایداری آن در

سیم و کابل روکش شده با نایلون1398/4/19 6:21:38

سیم

سیم سیم و تعریف آن عبارت است از : طول نازک ، انعطاف پذیر و پیوسته ای از فلز که به طور معمول مقطع آن گرد است و از طریق کشیدن از میان قالب ، نوردکاری یا آهنگری سرد ساخته می شود . سیم ها دو گروهند سیم ها را به دو گروه آهنی (

سیم1397/10/29 5:51:34

سیم سخت هوایی

سیم سخت هوایی سیم سخت هوایی برای توزیع جریان برق در خطوط هوایی به کار می روند. هادی این نوع سیم ها مس سخت کشیده تابیده به صورت منظم می باشد. ساختار هادی ها به شکلی می باشد که هادی های لخت مسی با طول تاب منظم و ثابت به هم تابیده می شوند. عایق

سیم سخت هوایی1397/9/6 9:31:10

کابل قدرت تک رشته مس

کابل قدرت تک رشته مس کابل قدرت تک رشته مس برای تامین برق جهت نصب ثابت در زیر زمین، داکت ها، تاسیسات داخل ساختمان، داخل آب و کانال های کابل کشی ، نیروگاه ها ، مصارف صنعتی ، در مراکز توزیع و  نیز شبکه های مصرف در فضای باز که امکان صدمات مکانیکی به کابل

کابل قدرت تک رشته مس1397/9/7 4:49:52

کابل تخت

کابل تختیکی از کابل های تقریبا جدید ، کابل تخت می باشد. طراحی این کابل به صورتی است که با طراحی فشرده انواع هادی سیم و کابل ها و لوله ها در یک پروفیل که به صورت تخت می باشد تولید می شوند. کابل تخت توانایی انتقال انواع سیگنال ، داده مانند فیلم و تصویر

کابل تخت1402/8/3 12:58:20
بازگشت به بالا