کابل قدرت مسلح

کابل قدرت مسلح چیست ؟کابل قدرت مسلح برای انتقال انرژی الکتریکی در تجهیزاتی با ولتاژ نامی بیشتر از 30 کیلو ولت که در خطوط توزیع نیرو از نیروگاه به شبکه مرکزی و شبکه های توزیع اولیه به کار می رود استفاده می کنند .  کابل قدرت مسلح را می توان در دسته کابل های افشان که