کابل خود نگه دار

کابل آلومینیومی

کابل آلومینیوم سیم و کابل آلومینیوم به عنوان یکی از بهترین و مناسب ترین جایگزین برای کابل های مسی در چند سال اخیر می باشد. که برای صنایع تولید و توزیع برق در چند سال اخیر رایج شده است. در بازار داخلی ، کابل آلومینومی به دو دسته کابل زمینی و کابل خودنگهدار تقسیم می

کابل آلومینیومی1402/8/3 12:58:15

کابل های خودنگهدار آلمینیومی

کابل های خودنگهدار چند سالی است که بسیار مورد استقبال قرار گرفته است یه این صورت که در گذشته بیشتر صنایع کشور در حال استفاده از کابل های خودنگهدار بودند . اما بزرگ ترین مشکلی که کابل های خودنگهدار دارند بروز مشکلاتی در صورت درست استفاده نکردن از آن ها  اتفاق  میفتند به دلیل پایین

کابل های خودنگهدار آلمینیومی1400/3/31 6:06:12
بازگشت به بالا